Diagnose neurologische aandoeningen

Net als bij de mens neemt met het ouder worden van huisdieren de zorgbehoefte toe. Bij huisdieren worden, door de verbetering van de techniek ook steeds meer neurologische aandoeningen gediagnosticeerd. Dit is het terrein van de neurochirurgie.De neurochirurgie richt zich op het centrale zenuwstelsel (hersenen, ruggenmerg en zenuwen), en de directe omgeving van het zenuwstelsel. Immers als er iets is met het omhulsel van het zenuwstelsel zoals bijvoorbeeld met de schedel of de ruggenwervels dan zullen ook vaak de hersenen of het ruggenmerg beschadigd zijn. Naast de hersenen en het ruggenmerg kijkt de neurochirurgie ook naar het zogenaamde perifere zenuwstelsel. Dat zijn bijvoorbeeld de zenuwen die van het ruggenmerg naar de armen of benen lopen.

Met neurochirurgie worden aandoeningen behandeld die zich lenen voor een chirurgische ingreep. Niet alle aandoeningen lenen zich derhalve voor een neurochirurgische ingreep. Indien de tumoren verspreid zitten door het lichaam is een operatie veel minder aangewezen dan wanneer sprake is van Ă©Ă©n lokale tumor.Het gaat dus in de regel om aandoeningen die plaatselijk zijn en daardoor met neurochirurgie verholpen kunnen worden. Voorbeelden zijn lokale tumoren, beschadigde zenuwen of beschadigde of niet goed werkende bloedvaten.

Heeft uw huisdier heeft bijvoorbeeld last van:

 • Zenuwuitval
 • Verlamming
 • Scheve kophouding
 • Halspijn
 • Wervelkolompijn
 • Afwijkend gedrag
 • Afnemende kracht
 • Minder bewustzijn
 • Kauwproblemen

Deze verschijnselen kunnen allemaal duiden op aandoeningen van het zenuwstelsel waarbij behandeling met neurochirurgie noodzakelijk kan zijn. De neurochirurgie houdt zich bezig met aandoeningen van het zenuwstelsel zoals:

 • Aangeboren ziekten van het neurologisch apparaat
 • Bewegingsproblemen
 • Epilepsie
 • Evenwichtsproblemen
 • Afwijkingen van het ruggenmerg,
 • Afwijkingen in de zenuwbanen,
 • Problemen in de kaak en mondholte.
 • Hernia
 • Hersentumoren

In onze dierenkliniek stellen wij eerst vast wat er aan de hand is. Daarvoor hebben wij de beschikking over de modernste apparatuur voor echo- en röntgenonderzoek. Ook beschikken wij over uitstekende laboratorium faciliteiten. Indien een specifieke neurologische aandoening is vastgesteld, dan stellen wij in overleg met u een behandelplan op. In het kader van het behandelplan informeren wij u over de mogelijkheden, eventuele alternatieven, de risico’s en de kans op complicaties.

Meer weten over neurochirurgie?

Heeft uw huisdier klachten die kunnen duiden op een neurologische aandoening, of heeft u meer algemene twijfels over de gezondheid van uw huisdier. Maak dan snel een afspraak voor een controle of kom naar een van onze spreekuren. Mailen mag natuurlijk ook.
Naar aanleiding van de controle bespreken wij graag met u de resultaten en het eventuele vervolgtraject.