De op deze website getoonde informatie wordt door Dierenkliniek De Waterpoort met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Dierenkliniek De Waterpoort verstrekt door middel van deze website louter informatie over producten en diensten die door Dierenkliniek De Waterpoort worden aangeboden. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht.
Dierenkliniek De Waterpoort aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het eventueel niet goed functioneren van deze website. Dierenkliniek De Waterpoort aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden en onvolledigheden van de op de website van Dierenkliniek De Waterpoort opgenomen informatie en tarieven.
Hoewel Dierenkliniek De Waterpoort alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Dierenkliniek De Waterpoort niet aansprakelijk voor informatie en / of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden.
Verwijzingen naar sites die niet door Dierenkliniek De Waterpoort worden onderhouden zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel Dierenkliniek De Waterpoort uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet door Dierenkliniek De Waterpoort worden onderhouden wordt afgewezen.