Voorwaarden kattenhotel

Chronische nierziekte

Katten kunnen net als mensen chronische nierziekte (CNZ) hebben. Ongeveer 35% van de katten ouder dan 10 jaar lijdt aan deze aandoening, wat CNZ één van de meest voorkomende aandoeningen onder oudere katten maakt. Van alle katten in Nederland heeft ongeveer 10% CNZ (naar schatting 300.000 katten).

Wat is chronische nierziekte?

Net als de nieren van mensen, werken de nieren van de kat als een filter. Ze verwijderen afvalproducten uit het bloed en maken urine. Wanneer de nieren niet goed functioneren, vergiftigt het lichaam zichzelf. Bij CNZ raken de nieren langzaam steeds meer beschadigd, toch worden de ziekteverschijnselen pas zichtbaar als ongeveer 75% van de nieren beschadigd is. Deze schade aan de nieren is onherstelbaar. Hoe vroeger u erbij bent, hoe meer u nog voor uw kat kunt doen.

 De ziekteverschijnselen

Enkele aanwijzingen voor CNZ zijn: afvallen, meer drinken en plassen dan normaal (een natte kattenbak), verminderde eetlust, uitdroging, een doffe en vervilte vacht, meer slapen en minder wassen dan normaal, doffe ogen, vieze adem en zwakte. Het is lastig dat deze ziekteverschijnselen ook bij andere aandoeningen kunnen voorkomen. Wanneer u met uw huisdier met één of meerdere van deze ziekteverschijnselen bij de dierenarts komt, zal hij of zij vaak uitgebreid onderzoek doen om de achterliggende oorzaak te achterhalen.

 De diagnose

De twee meest gebruikte onderzoeken om de diagnose CNZ te stellen zijn bloedonderzoek en urineonderzoek. Meestal worden deze tegelijkertijd gedaan.

Bij een kat met chronische nierziekte bevat het bloed meestal een verhoogde concentratie van twee stoffen: ureum en creatinine. Ook zal de urine te waterig zijn en eiwit bevatten. De dierenarts kan het nodig vinden om extra onderzoek te doen. Soms wordt de bloeddruk van de kat gemeten of wordt er een röntgenfoto of echo gemaakt van de buik van de kat.

Tegenwoordig wordt er steeds vaker gecontroleerd op problemen met de nieren, bijvoorbeeld vóór een operatie, of tijdens een zogenaamd seniorenconsult . Dit is zeker bij CNZ een goed idee. Ziekteverschijnselen zijn vaak pas zichtbaar als de nieren al voor een groot gedeelte beschadigd zijn. Hoe eerder de diagnose wordt gesteld, hoe sneller een behandeling gestart kan worden.

De diagnose CNZ is vaak moeilijk te stellen, zeker wanneer u er vroeg bij wilt zijn. Het in de gaten houden van het drinkgedrag en regelmatige controles kunnen u hierbij helpen. Het is een goede gewoonte om uw kat minstens één keer per jaar door uw dierenarts te laten controleren.

Hoe wordt chronische nierziekte behandeld?

In de meeste gevallen kan niet worden achterhaald waardoor chronische nierziekte precies is veroorzaakt. De schade aan de nieren is niet meer te herstellen, maar het is wel mogelijk om verdere schade te beperken. De behandeling zal er op gericht zijn verdere schade aan de nieren zoveel mogelijk te beperken en uw kat nog een lang en gelukkig leven te laten leiden.

Voldoende vochtinname

Katten met CNZ kunnen snel last krijgen van uitdrogingsverschijnselen. Het is erg belangrijk dat de kat altijd vers water kan drinken. Om te zorgen dat uw kat zoveel mogelijk drinkt kunt u meerdere bakjes water verspreid door het huis aanbieden, extra water aan het eten toevoegen, overstappen op natvoer of een speciaal drinkfonteintje voor katten neerzetten. Als dit niet voldoende is, kan samen met de dierenarts een infuus met vocht overwogen worden.

 Een speciaal dieet

Een nierdieet bevat minder eiwit en fosfaat. Dit helpt verdere nierbeschadiging of ophoping van een teveel aan afvalstoffen in het bloed te voorkomen. Verder draagt een nierdieet bij aan de opname van voldoende calorieën, ondanks verminderde eetlust. Een nadeel van de nierdiëten is dat ze niet erg smakelijk zijn, waardoor veel katten weigeren om ze te eten.

Middelen die de hoeveelheid eiwit in de urine verminderen

Hoe meer eiwit er in de urine van uw kat aanwezig is, hoe sneller de nierfunctie achteruit gaat. U kunt met behulp van medicijnen hier wat aan doen. Het dagelijks behandelen van een kat kan een grote opgave zijn. Natuurlijk zijn er katten die een pil zo innemen, maar helaas zijn niet alle katten zo makkelijk. Vooral wanneer gedurende een lange periode iedere dag een medicijn moet worden toegediend, is het belangrijk dat dit zo eenvoudig mogelijk is. Om ervoor te zorgen dat een behandeling voor u en uw kat ‘leuk’ blijft, hebben steeds meer medicijnen een aangename smaak of worden in een smakelijke vloeistof aangeboden. In overleg met uw dierenarts kunt u kiezen uit twee middelen:

  1. Een nieuw (zeer recent geïntroduceerd) medicijn betreft een zogenaamde angiotensine II receptor blocker (ARB).Dit medicijn geeft een vermindering van de hoeveelheid eiwit in de urine. Het grote voordeel van dit nieuwe  medicijn is dat het vloeibaar is en dus makkelijk toe te dienen aan de kat.
  2. Een ander middel dat de hoeveelheid eiwit in de urine kan verminderen zijn de zogenaamde ACE-remmers. Deze middelen zijn alleen beschikbaar in pilvorm en hebben ook als nadeel dat de werkzaamheid na verloop van tijd minder lijkt te worden.

Wat kunt u zelf doen?

Het belangrijkste is dat u zich strikt aan de dieetvoorschriften van uw dierenarts houdt, zorgt voor voldoende vochtinname en dat u daarnaast de voorgeschreven medicijnen blijft geven. Het effect van deze middelen is vaak niet direct zichtbaar, toch kunnen ze het leven van uw kat verlengen en, wellicht nog belangrijker, ook de kwaliteit ervan behoorlijk doen toenemen.

 Het vooruitzicht

Een kat met CNZ overlijdt (bijna) altijd als gevolg van deze aandoening. Met een goede behandeling kan uw kat nog enkele jaren een gelukkig leven hebben. De ene kat zal langer leven dan de andere. Dit is sterk afhankelijk van de ernst van de aandoening, de snelheid waarmee het verergert en het succes van de behandeling. Hoe eerder u erbij bent, des te meer u voor uw kat kunt betekenen.

Een kat met CNZ vraagt veel zorg en aandacht, toch kunt u samen met uw dierenarts ervoor zorgen dat uw kat nog een lang en leuk leven voor de boeg heeft!

© 2015 Dierenkliniek De Waterpoort | Sitemap | Disclaimer
Wij houden ons als Dierenkliniek de Waterpoort bij de behandelingen aan de Algemene voorwaarden

logo-footer

Volg ons op: