Wat is een titerbepaling?

Een titerbepaling houdt in dat er door middel van een bloedonderzoek bepaald wordt of een dier voldoende antilichamen heeft tegen bepaalde ziektes, in dit geval ziektes waar wij normaal gesproken tegen vaccineren. Deze antilichamen worden aangemaakt door het lichaam wanneer deze in contact komt met ziekteverwekkers. Dit kan bijvoorbeeld via de natuurlijke weg (bacterie of virus) of door middel van een vaccinatie (verzwakte of dode ziekteverwekkers bedoeld om opbouw van antilichamen te creëren).

Is een titerbepaling voor alle ziektes mogelijk?

Helaas is titeren nog niet mogelijk voor alle ziektes. Sinds enkele jaren zijn er door de WSAVA (World Small Animal Veterinary Association) richtlijnen opgesteld met betrekking tot vaccineren. Deze algemeen geaccepteerde richtlijnen stellen dat er niet tegen alle ziektes ieder jaar gevaccineerd hoeft te worden. Bijvoorbeeld bij honden moet er wel ieder jaar tegen de Ziekte van Weil (Leptospirose) gevaccineerd worden, maar is het niet nodig om ieder jaar tegen besmettelijke hondenziekte, hepatitis en parvo te vaccineren: dit laatste gebeurt dan ook nog maar eens in de drie jaar.

Op dit moment is een titerbepaling bij de hond mogelijk voor: besmettelijke hondenziekte, parvo en hepatitis. Het is niet mogelijk voor de Ziekte van Weil, noch voor besmettelijke hondenhoest (vroeger kennelhoest genoemd).

Wanneer het zinvol?

Een titerbepaling bij pups is enkel zinvol om te bepalen of de hond voldoende immuniteit heeft opgebouwd (hiervoor dient minimaal 4 weken na de laatste puppyvaccinatie een titerbepaling te worden gedaan). Titerbepaling bij pups is enkel mogelijk NA toediening van de standaard puppyvaccinaties; door de toegediende vaccinaties worden de nodige antilichamen aangemaakt.
Een titerbepaling kan uitkomst bieden in het uitzonderlijke geval er bij eerdere vaccinaties ernstige bijwerkingen zijn opgetreden. Titeren in plaats van een vaccinatie bij pensionbezoek kan, de bepaling moet dan uiteraard positief zijn.

En als de uitslag negatief is?

Indien de titerbepaling tegen besmettelijke hondenziekte, hepatitis of parvo negatief is, dan is het noodzakelijk om te vaccineren tegen die bepaalde ziekte. Er kan dan eventueel na 3 weken opnieuw een titer worden bepaald.

Voor meer informatie over de titerbepaling/ Vaccicheck kunt u bellen met onze kliniek via 0515-412427.