Titerbepaling vóór vaccineren komt steeds vaker ter sprake, maar wanneer is het zinvol en is titerbepaling mogelijk voor alle ziektes waartegen gevaccineerd wordt?

Wat is een titerbepaling
Titerbepaling houdt in dat er d.m.v bloedonderzoek bepaald wordt of een dier voldoende antilichamen heeft tegen bepaalde ziektes. Deze antilichamen worden aangemaakt door het lichaam wanneer deze in contact komt met ziekteverwekkers (bijv. via natuurlijke weg (bacterie of virus) of d.m.v een vaccinatie (verzwakte of dode ziekteverwekkers bedoeld om opbouw van
antilichamen te creëren zodat wanneer een dier hier opnieuw mee in contact komt er heel snel een immuunrespons kan worden opgebouwd omdat het lichaam de ziekteverwekkers herkent). Vaccinatie wordt voornamelijk toegepast bij ziektes welke levensbedreigend kunnen zijn of ernstige (langdurige) gevolgen kunnen hebben.

Is titerbepaling voor alle ziektes mogelijk?
Helaas is titerbepaling is niet mogelijk voor alle ziektes. Sinds enkele jaren zijn er door de WSAVA (World Small Animal Veterinary Association) richtlijnen opgesteld m.b.t vaccineren. Deze algemeen geaccepteerde richtlijnen stellen dat er niet tegen alle ziektes ieder jaar gevaccineerd hoeft te worden. Bijvoorbeeld bij honden moet er wel ieder jaar tegen de Ziekte van Weil (Leptospirose) gevaccineerd worden, maar is het niet nodig om ieder jaar tegen besmettelijke hondenziekte, hepatitis en parvo te vaccineren: dit laatste gebeurt dan ook nog maar eens in de drie jaar.

Titerbepaling bij de hond is mogelijk voor: besmettelijke hondenziekte, parvo en hepatitis. Het is niet mogelijk voor de Ziekte van Weil, noch voor besmettelijke hondenhoest (vroeger kennelhoest genoemd).

Wanneer is titerbepaling zinvol?
Titerbepaling bij pups is enkel zinvol om te bepalen of de hond voldoende immuniteit heeft opgebouwd (hiervoor dient minimaal 4 weken na de laatste puppyvaccinatie een titerbepaling te worden gedaan). Titerbepaling bij pups is (uiteraard) enkel mogelijk NA toediening van de standaard pupvaccinaties; door de toegediende vaccinaties worden de nodige antilichamen
aangemaakt.
Titerbepaling kan uitkomst bieden in het uitzonderlijke geval er bij eerdere vaccinaties ernstige bijwerkingen zijn opgetreden. Titerbepaling bij pensionbezoek kan, de titerbepaling moet dan uiteraard positief zijn.

En als de titerbepaling negatief is?
Indien de titerbepaling tegen besmettelijke hondenziekte, hepatitis of parvo negatief is, dan is het uiteraard noodzakelijk om te vaccineren tegen die bepaalde ziekte. Er kan dan eventueel na 3 weken opnieuw een titer worden bepaald.

Voor meer informatie over de Titerbepaling/ Vaccicheck kunt u bellen met onze kliniek via 0515-412427

© 2015 Dierenkliniek De Waterpoort | Sitemap | Disclaimer
Wij houden ons als Dierenkliniek de Waterpoort bij de behandelingen aan de Algemene voorwaarden

logo-footer

Volg ons op: