In Abbega (gemeente Súdwest-Fryslân) is op dinsdag 13 december 2016 bij een bedrijf met leghennen vogelgriep (H5) vastgesteld. Om verdere verspreiding van het virus te voorkomen, wordt het bedrijf zo spoedig mogelijk geruimd. In totaal gaat het om ongeveer 63.000 leghennen. De ruiming wordt uitgevoerd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

In het gebied van 1 en 3 kilometer rond het besmet-verklaarde bedrijf in Abbega liggen geen andere bedrijven. Staatssecretaris Van Dam van Economische Zaken heeft per direct een vervoersverbod afgekondigd in een zone van 10 kilometer rond dit getroffen bedrijf in Abbega. Dit vervoersverbod heeft betrekking op onder andere pluimvee, eieren, pluimveemest en gebruikt strooisel. Alle huidige landelijke maatregelen blijven onverkort van kracht.

http://www.omropfryslan.nl/nieuws/683259-vervoersverbod-rondom-pluimveebedrijf-abbega

gebied-sneek

Wat is er aan de hand?

Op verschillende locaties in Nederland is vogelgriep vastgesteld. Het gaat om aviaire influenza A (H5N8), een hoogpathogene variant onder watervogels. Deze hoogpathogene variant van vogelgriep is zeer besmettelijk en ziekmakend voor gevogelte. Voor kippen is deze variant vaak dodelijk. Sommige typen vogelgriep zijn een zoönose, wat betekent dat de ziekte van dier op mens kan worden overgebracht. Dit gebeurt echter alleen als er sprake is van direct en intensief contact tussen besmette vogels en mensen. Tot nu toe zijn er geen mensen ziek geworden door het vogelgriepvirus H5N8. Dit virus komt op dit moment veel voor in vogels en pluimvee in andere Europese landen. Dit is in het verleden eerder gebeurd. In 2014 is er in Nederland ook een uitbraak met ditzelfde virus geweest op een pluimveeboerderij.

Welke maatregelen neemt de overheid om de kans op vogelgriep in Nederland te verkleinen?

Omdat vogelgriep nu is vastgesteld bij wilde watervogels heeft de overheid verschillende maatregelen genomen om introductie van vogelgriep in de pluimveesector te voorkomen. Zo is er een ophokplicht van kracht voor de commerciële pluimveesector. Zie voor de maatregelen op de website van Rijksoverheid.

Wat is vogelgriep?

Vogelgriep (aviaire influenza) is een besmettelijke ziekte die onder wilde watervogels voorkomt en zich kan onder pluimvee (o.a kippen, kalkoenen, eenden, ganzen en zwanen) kan verspreiden. Wereldwijd circuleren verschillende vogelgriepvirussen. In zeldzame gevallen kunnen bepaalde typen vogelgriep mensen besmetten.

Welk type vogelgriep is gevonden?

Op verschillende locaties in Nederland is aviaire influenza A (H5N8) gevonden. Dit is een hoogpathogene variant van vogelgriep. Deze variant van vogelgriep is zeer besmettelijk en ziekmakend voor (water)vogels.

Wat is het verschil tussen hoog- en laagpathogeen?

Vogelgriep is de verzamelnaam voor het ziektebeeld dat wordt veroorzaakt wordt door verschillende griepvirussen. Sommige van deze griepvirussen leiden tot ernstige ziekte of overlijden bij (water)vogels. Dit heet hoogpathogene aviaire influenza. Andere typen vogelgriep verlopen juist mild of zelfs zonder ziekteverschijnselen. Dit heet laagpathogene aviaire influenza.

Hoogpathogeen bij gevogelte wil echter niet zeggen dat het ook hoogpathogeen is voor de mens. Door het H5N8-virus zijn tot op heden geen mensen ziek geworden.

Hoe verspreidt vogelgriep zich?

Het vogelgriepvirus kan zich tussen dieren verspreiden door direct contact, door de lucht of via besmet materiaal zoals mest. In zeldzame gevallen kunnen vogelgriepvirussen overgaan van dier naar mens. Dit gebeurt alleen als er sprake is van direct en intensief contact tussen besmette dieren en mensen.

Hoe gevaarlijk is vogelgriep H5N8 voor de mens?

Tot nu toe zijn er nog geen mensen ziek geworden van aviaire influenza A (H5N8) beschreven. Andere vogelgriepvirussen hebben in zeldzame gevallen mensen ziek gemaakt. Dit gebeurde bij direct en intensief contact tussen besmette dieren en mensen zoals bij verzorgers van de dieren of bij mensen die betrokken zijn bij ruimingen.

Welke ziekteverschijnselen kan bij de mens krijgen?

Mensen die ziek worden van vogelgriep krijgen dezelfde symptomen als bij een gewone wintergriep: koorts, hoofdpijn, spierpijn en hoesten. Ook komt soms oogontsteking (conjunctivitis) voor. De ziekte verloopt bij mensen meestal mild, maar kan ook ernstig verlopen.

Welke maatregelen gelden voor mensen die besmette wilde watervogels ruimen?

Voor mensen die beroepsmatig wilde watervogelkadavers in of nabij open water opruimen, gelden voorgeschreven persoonlijke beschermingsmaatregelen. Controle op mogelijk besmetting (monitoring) of het gebruik van antivirale middelen is niet nodig.

Wat moet ik doen als ik dode (water)vogels vind?

Mensen wordt geadviseerd dode wilde vogels niet aan te raken. Als u drie of meer dode wilde eenden, zwanen of ganzen of meer dan twintig andere vogels op één plek aantreft, kunt u dat melden bij de NVWA via het meldpunt dierziekten: 045-546 31 88. Voor overige vragen of meldingen kunt u bellen met het Klantcontactcentrum van de NVWA, 0900-0388.

Heeft de aanwezigheid van dode watervogels gevolgen voor recreatie in en om water?

Dit is afhankelijk van de lokale situatie. Als er een serieus risico is om tijdens de activiteiten in het water in direct contact te komen met zieke of dode watervogels, dan is het verstandig om dergelijke recreatie af te raden. De regionale GGD kan een rol spelen in de beoordeling hiervan. Op sommige plekken worden waarschuwingsboorden geplaatst.

Wat gebeurt er als er vogelgriep H5N8 wordt vastgesteld op een pluimveebedrijf?

Als er vogelgriep H5N8 op pluimveebedrijven is vastgesteld wordt per situatie beoordeeld welke maatregelen noodzakelijk zijn om verdere verspreiding van de vogelgriep te voorkomen, zoals het ruimen van besmette dieren of het instellen van een vervoersverbod. Daarnaast wordt afgesproken welke persoonlijke beschermingsmaatregelen er nodig zijn voor mensen die de stallen betreden.

Heeft u verdere vragen over de vogelgriep? Dan kunt u altijd contact met ons opnemen via Tel. 0515-412427

Bronnen: www.rivm.nl, www.RVO.nl en www.rijksoverheid.nl

© 2015 Dierenkliniek De Waterpoort | Sitemap | Disclaimer
Wij houden ons als Dierenkliniek de Waterpoort bij de behandelingen aan de Algemene voorwaarden

logo-footer

Volg ons op: